Ridehusregler

 


Klubbens medlemmer og deres islandske heste kan frit benytte ridehuset i henhold til nedenstående regler:

 • Hvis der rides i ridehuset, når du ankommer, skal du benytte indgangen bag ved ridehuset (mod foldene) for at komme til opbindingsmulighederne i rummet for enden af ridehuset. Du skal ikke trække igennem ridehuset.
 • Bank på porten til ridehuset inden du kommer ind.
 • Alle ryttere til hest skal til enhver tid bære ridehjelm på Thors udendørsarealer og i ridehuset.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Når der er flere ryttere i ridehuset skal skridt foregå inden for hovslaget. Parader og tilbagetrædning øves ligeledes indenfor hovslaget.
 • Heste må ikke opbindes i ridehuset mens det benyttes af andre ryttere. Der henvises til rummet for enden af ridehuset eller bommen udenfor.
 • Der må på ingen måde fodres heste i ridehuset. Fodres der i boksene, skal alle rester fjernes.
 • Hestepærer skal fjernes, når du har brugt ridehuset - også selvom de ikke er dine egne. Husk også at tømme trillebøren.. hver gang
 • Vi er alle ansvarlige for at holde faciliteterne pæne og ryddelige, så fej gang, tilskuerpladser og rytterstue efter dig.
 • Hvis man vil løsspringe hesten, longere eller udøve anden pladskrævende aktivitet, er det en god ide at melde det ud til web-master inden, da det så kan komme på hjemmesiden til andre brugeres orientering. Hvis dette undlades, har de ridende ryttere til enhver tid fortrinsret til brug af ridehuset.
 • Heste må kun være løse under opsyn og ved flere ryttere i ridehuset, kun efter gensidig aftale.
 • Eventuelle mangler på inventar og andet bedes rapporteret til formanden.
 • Der må ikke sættes permanent tråd op på foldene bag ridehuset.

  Bunden bliver ordnet med jævne mellemrum af Jan Christensen - tlf. 2022 3223.
  Ring til Jan, hvis du har brug for hjælp til vandingsanlægget - spørgsmål til banepleje mv.