Thors egne stævner

Thors egne stævner

Thor afholder i løbet af året flere stævner. Du kan læse om de aktuelle her.

Når du benytter linkene under de enkelte stævner, kommer du direkte ind på Sporti´s hjemmeside. Her vil dato og sted fremgå, og efterhånden som information omkring de enkelte stævner bliver tilgængelig vil det også kunne ses.


Thors forårsstævne
DRL-status (Den danske rangliste)

D.18.april afholdes Thors forårsstævne se information under Nyheder.

 
Det sjællandske Bededagsstævne WRl-status (World Ranking)

D. 17.-18.-19. maj afholder Thor "Det sjællandske Bededagsstævne"
Tilmelding via Sporti/ Det sjællandske Bededagsstævne

Hedelandsmesterskabet DRL-status (Den danske rangliste) 

D. 31.august - 1. september afholder Thor "Hedelandsmesterskabet" 
Tilmelding via sporti /ikke tilgængeligt endnu


Vintertræningsstævner

I løbet af vinteren afholdes flere vintertræningsstævner i ridehuset.
Stævnerne er skiftevis med tölt-klasser og gangartsklasser. 

Der afholdes D-træningsstævne d. 30. april på Faxis bane.
Tilmelding via Sporti Thor D-træningsstævne

Der afholdes D-træningsstævne d. 30. april på Faxis bane.
Tilmelding via Sporti Thor D-træningsstævne