Indvielse af ridehuset

Afholdes d.19. april 2017

Vores nye ridehus er nu ved at være færdigt og det er super flot.

Kom og vær med til at indvie det onsdag onsdag d. 19. April kl. 18.30.

Vi starter med en omgang øltølt, så tag hesten med. Bagefter grilles der pølser og bydes på øl og vand.

Da vi gerne vil vide, hvor mange vi skal købe ind til, skal der tilmeldes til Jette Gram senest den 18. april enten på mail
jette.saltoft.gram@live.dk eller på sms til 30896115 - også hvis du snupper en gæst med, der ikke er medlem af Thor.