Gædingalist

Gædingalist (tidligere Gædingafimi)

Gædingalist er stævneform, som begynder at blive mere populær i Danmark.

Gædingalist er en nyere konkurrenceform der har til formål at belønne den veltrænede ridehest. Konkurrenceformen fletter en blanding af gangarter og dressurøvelser sammen i ét individuelt program, der rides til valgfri musik. Der gives særskilte karakter for øvelserne, rytterens opstilling og indvirkning samt flow og harmoni. Konkurrencen kan rides på 3 niveauer.

Generelt om klasserne:
Rytteren sammensætter selv øvelser og rækkefølgen af disse til sit program til musik. Dog skal programmet indeholde nogle obligatoriske øvelser og et antal sideversøvelser, retningsøvelser og gangarter. Klassens sværhedsgrad afgør hvilke obligatoriske øvelser der skal vises og antallet af sideversøvelser, retningsøvelser og gangarter. En klasses obligatoriske øvelser skal indgå i programmet.

Sammensæt programmet så det passer til dig og din hest - hellere lykkes med et lavere niveau end sætte barren for højt. Dommerne er placeret på hovslaget. Det anbefales at øvelserne vises, så dommerne ser dem bedst muligt.

Regler, som gælder for alle 3 trin:

For alle klasser gælder, at programmet starter og slutter med tydelig hilsen til dommerne stående eller i bevægelse. Programmet kan starte hvor som helst på banen. Rytteren har 4½ minut til at udføre sit program. Tid og musik starter når rytteren hilser eller senest 30 sek. efter at rytteren er blevet varslet om 30 sekunder tilbage af tilvænning til banen. Der gives besked, når der er 1 minut tilbage af tiden. Øvelser der ligger ud over de 4½ minut, vil ikke tælle med i bedømmelsen. Udridning foregår i roligt tempo af hurtigste rute efter endt program.

Vægtning:

 • Øvelser vægter 40% - de enkelte øvelser har forskellig vægtning
 • Gangarter og form under rytter 40%
 • Flow, udførelse og ridning 20%
 • Tølt tæller 1/3 af pointene for gangarter
 • De resterende gangarter + form under rytter tæller 2/9

Øvelser:

 • Minimum 3 øvelser - der må gernes rides flere øvelser
 • Alle sidebevægelser og øvelser på volte skal vises på begge volter.
 • Sidebevægelser vises min. 10m
 • Samme øvelse kan godt tælle som flere øvelser, så frem den vises i forskellige gangarter, dog vil det have en indflydelse på bedømmelsen af sværhedsgraden, hvis man stort set kun viser samme øvelse.
 • Evt valgfri øvelse er inkl i de 3 øvelser (ex: neje, spanske skridt etc.) – skal godkendes af overdommeren.
 • De 2 bedst bedømte øvelser tæller + den obligatoriske

Gangarter:

 • Minimum 3 gangarter - tølt er obligatorisk.
 • Der må gerne rides flere gangarter og gerne flere tempi i hver gangart
 • Viser man IKKE pas, skal man vise to typer tölt (samlet, middeltempo, fri, for løs tøjle eller temposkift) på niveau 2 og 3. 
 • Viser man pas, behøver man kun vise én type tölt
 • Pas skal vises ¾ langside for at udløse point
 • Skridt vises min. 30 meter.
 • Gangarter vises minimum én langside, diagonal, midtlinje eller kvartlinje.
 • Gangartens kvalitet i øvelserne tæller med i den samlede vurdering af gangarten
 • De 3 bedste gangarter giver point (inklusiv den obligatoriske tølt)

Desuden bedømmes rytterens opstilling og indvirkning, samt flow og harmoni.

De 3 niveauer:

Hesten skal være:  Niveau 1: Rolig, løsgjort, søge frem og ned, arbejde taktfast og rytmisk og være bøjelig til begge sider. Derudover skal den også på Niveau 2: kunne ligeudrettes (spore ens) og være eftergivende. Og endelig på Niveau 3: skal hesten også være kraftfuld og kunne samles og bære sig – også i flere tempi.

Særlige regler, som gælder for de forskellige niveauer:

Niveau 1 (let):

 • Minimum én sidebevægelse.
 • Versade er obligatorisk
 • Vises versade i skridt ganges det med en faktor på 1,0
 • Vises versade i tölt, trav eller galop ganges øvelsen med en faktor på 1,1

Niveau 2 (middel):

 • Minimum 2 sidebevægelser. Den ene SKAL være i tölt, trav eller galop
 • Alle øvelser vises uden støtte af barrieren, skal være minimum 2 m fra barrieren.
 • Følgende øvelser må udføres ved barrieren: Pas, Temposkift i tölt og Tölt for løse tøjler (T2)

Niveau 3 (svær):

 • Minimum 3 øvelser, heraf min. 2 sidebevægelser. Denne ene SKAL rides i tölt
 • Eneste sidebevægelse som må rides i skridt er bagpartsvending.
 • Øvelserne vises uden støtte ved barrieren.
 • Følgende øvelser må udføres ved barrieren: Pas, Temposkift i tölt og Tölt for løse tøjler (T2)

Der må gerne vises flere øvelser ud over det obligatoriske antal for en klasse. Viser man færre øvelser end det obligatoriske antal, gives der 0 for hver af de manglende øvelser. Viser man flere, gives der point for de bedste øvelser svarende til det antal øvelser man som minimum skal vise for en klasse. De obligatoriske øvelser skal selvfølgelig vises. Fremviste øvelser der ikke er krydset af, tæller ikke med i bedømmelsen.

Musik: Rytterne må selv vælge musik til deres program.