Faciliteter

 

 

  • Ridehus, med spejle 20*40.
  • Stort græsareal til folde med faste pæle.
  • Bokse og opbindingsplads.
  • Rytterstue med udsigt over ridehuset.
  • Toilet.
  • Gode parkeringsforhold. 

Alle medlemmer, der har løst medlemskab og dermed facilitetskort, kan frit benytte klubbens ridehus og baner hele året og på alle tider af døgnet efter nedenstående retningslinier.

Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer lukke faciliteterne.
Bestyrelsen er øverste myndighed for disse retningslinier og kan til enhver tid ændre dem.