Medlemskab

Oktober 2021: Der er pt. åbent for tilgang af nye medlemmer.
Send gerne en tilmeldingsblanket.

Det koster 500 kr for et år med facilitetskort til ridehus. Man kan også deltage til Thor stævner, foredrag og kurser.

Det koster 200 kr for at være passivt medlem. Dette inkluderer ikke et facilitetskort.

Du kan melde dig ind ved at kontakte vores kasserer på kasserer@thor-klubben.dk

Du skal oplyse følgende: Navn, adresse, telefon nr., fødselsdato, bopælskommune. Herefter vil du blive oprettet i vores medlemskartotek på sporti og du vil få tilsendt en kontingent opkrævning.
Da et medlemskab af Thor også indbærer at der ydes hjælp til eks. arbejdsdage, stævner eller andre arrangementer - anbefaler vi altid at vores vedtægter læses igennem inden du melder dig ind.

Vi er en lille klub - som er fælles om at drive ridehuset - derfor er det også vigtigt, at du er inforstået med at give en hånd med :-)

For at benytte ridehuset, skal man være medlem af Thor.
Dette skal til enhver tid kunne dokumenteres, enten ved at ens navn er påført de ophængte medlemslister, eller ved en gyldig kvittering for samme.

I forbindelse med specialarrangementer, der er godkendt af bestyrelsen og hvor ridehuset lukkes, kan faciliteterne benyttes uden medlemskab og facilitetskort.

Undervisning eller lignende arrangementer uden at ridehuset lukkes, skal meldes til webmaster i god tid inden, så det kan sættes på hjemmesiden.

Undervisere behøver ikke være medlem af klubben eller have løst facilitetskort, undtagen hvis denne måtte ride så regelmæssigt at det svarer til et almindeligt medlems brug af faciliteterne.