Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituere sig selv efter hver generalforsamling.
Supleanter er med til bestyrelsesmøderne og vi afholder 6-8 møder om året.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har brug for hjælp - spørgsmål eller en god idé.

Bestyrelse 2022

Formand:
Susan Holmgaard
Stenbækvej 1
4330 Hvalsø
Tlf. 21759924
susjamail@gmail.com

Næstformand:
Kirsten Abitz
Hestehavevej 28
4320 Lejre
Tlf. 20291062
abitz.kr@gmail.com

Kasserer:
Mette Krog
Elverdamsvej 254
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 22686730
mettekrog123@hotmail.com

Sekretær:
Anja Vallø Kibsgaard
Grønholmvej 2
4330 Tølløse
Tlf. 61289858
anjagris@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Kathrine Just Andersen
Skullerupvej 11
4330 Hvalsø
Tlf. 61677961
kjandersen@hotmail.com

Suppleanter:
Bente Nordbjerg
Gry Hesbjerg
Rikke Therkelsen

Revisor:
Nete Jørgensen
Finn Nejstgaard

Revisorsuppleant:
Finn Eliasen                               

Udvalg  

Stævneudvalg:
Jette Gram
Susan Holmgaard
Rikke Therkildsen
Annette Klamer
Stine Holmgaard Bruun
Helle Ludvigsen
Kirsten Abitz
                   
Baneudvalg:
Jan Christensen     

Aktivitetsudvalg:
Mette Krog
Anja Vallø Kibsgaard
Kathrine Just Andersen

Hjemmesideansvarlig:
Leni K. Christensen