Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituere sig selv efter hver generalforsamling.
Supleanter er med til bestyrelsesmøderne og vi afholder 6-8 møder om året.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har brug for hjælp - spørgsmål eller en god idé.

Bestyrelse 2023

Formand:
Susan Holmgaard
Stenbækvej 1
4330 Hvalsø
Tlf. 21759924

Næstformand:
Kirsten Abitz
Hestehavevej 28
4320 Lejre
Tlf. 20291062

Kasserer:
Mette Krog
Elverdamsvej 254
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 22686730

Sekretær:
Kathrine Just Andersen
Skullerupvej 11
4330 Hvalsø
Tlf. 61677961

Bestyrelsesmedlem:
Gitte Berg Widell
Højvældsvej 28
4330 Hvalsø
Tlf. 30133208

Suppleanter:
Bente Nordbjerg
Niklas Brandt

Revisor:
Angela Macher
Finn Nejstgaard

Revisorsuppleant:
Gry Hesbjerg                               

Udvalg  

Stævneudvalg:
Jette Gram
Susan Holmgaard
Rikke Therkildsen
Annette Klamer
Stine Holmgaard Bruun
Helle Ludvigsen
Niklas Brandt
                   
Baneudvalg:
Jan Christensen     

Aktivitetsudvalg:
Gitte Berg Widell
Camilla Saxild Andersen
Gry Hesbjerg
Anja Vallø Kibsgaard
Kathrine Just Andersen

Hjemmesideansvarlig:
Niklas Brandt   

Tlf. 23370092