Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituere sig selv efter hver generalforsamling.
Supleanter er med til bestyrelsesmøderne og vi afholder 6-8 møder om året.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har brug for hjælp - spørgsmål eller en god idé.

Bestyrelse 2021

Formanden:
Jette Saltoft Gram
Tøltevej 5
4340 Tølløse
Tlf. 30896115
jette.saltoft.gram@live.dk

Næstformand:
Susan Christensen
Stenbækvej 1
4330 Hvalsø
Tlf. 21759924
susjamail@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Jeanette Søgaard
Minkemarkvej 17
4300 Holbæk
Tlf. 22917171
fjordagergaard@live.dk

Kasserer:
Gitte Thulstrup
Møllemarken 3
4621 Gadstrup
Tlf. 61626263
gitte.thulstrup@gmail.com

Sekretær:
Inger Frederiksen
Galpestykket 435
4000 Roskilde
Tlf. 20274152
inger.frederiksen@gmail.com

Suppleanter:
Lise Kjergaard
Leni K. Christensen

Revisor:
Nete Jørgensen
Bente Nordbjerg Nielsen

Revisorsuppleant:
Finn Nejstgaard                                  

Udvalg  

Stævneudvalg:
Jette Gram
Susan Christensen
Rikke Therkildsen
Annette Klamer
Stine Holmgaard Christensen
Sofie Wacker-Larsen
Sara Arboe
                   
Baneudvalg:
Jan Christensen     

Aktivitetsudvalg:
Medlemmer søges..

Hjemmesideansvarlig:
Leni K. Christensen