Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019 holdes d. 2. februar i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Vi starter kl. 15.30 med følgende dagsorden:

1) valg af dirigent
2) Valg af referant
3) Valg af stemmetæller
4) Formandens beretning
5) Kassererens fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Fastsættelse af næste års kontingent
8) Valg til bestyrelsen*
9) Valg af suppleanter*
10) Valg af revisor*
11) Valg af revisorsuppleant*
12) Valg af websideredaktør
13) Valg af underudvalg som eksempelvis stævneudvalg, aktivitetsudvalg, hal/baneudvalg
14) Eventuelt

* se fremsendt mail

Der serveres kaffe og kage.

Kl. ca. 17.00 holdes et foredrag om "Dressur for samhørighed, smidighed og styrke" med Karina Watson Olsen.

Kl. ca. 19.00 er der fællesspisning og hyggeligt samvær for tilmeldte medlemmer.

Skrevet d. 29. januar 2019