Generalforsamling i Thor

Generalforsamling

TORSDAG d. 17. februar 2020, kl. 18.00


STED: Sognegården, Tolstrupvej 30, Ny Tolstrup

Vi starter med generalforsamling.
I følge klubbens vedtægter har medlemmer med gyldigt aktivt medlemskab adgang til
generalforsamlingen.

Passive medlemmer og alle medlemmers ægtefælle, samlever og børn er
velkomne til at deltage, dog uden stemmeret.

Derefter er der middag (formentlig ca. kl. 19.00).
Det bliver igen i år en lækker buffet.
Det er gratis for klubbens medlemmer, mens ægtefæller/samlevere, der ikke er medlem betaler 125
kr. inkl. drikkevarer. Børn under 12 år halv pris.
Betaling på dagen på mobilepay 382078.

Tilmelding til middagen er bindende og kan ske til Jette Saltoft Gram,
mail: jette.saltoft.gram@live.dk senest torsdag d. 9. februar 2022.
Er der blandt klubbens medlemmer nogle der gerne vil bage en kage, så giv besked til Jette på
ovenstående mail også senest torsdag d. 9. februar 2022.

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmetæller.
4) Formandens beretning.
5) Kassererens fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
6) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer vedrørende § 5 og 13. Bilag vedlægges.
Der er indkommet forslag fra Tanja Jordan om befæstning af kørevej bag ridehuset.
7) Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
8 ) Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Susan Holmgaard Christensen - ønsker ikke genvalg
Jeanette Søgaard - ønsker ikke genvalg
Inger Frederiksen (uden for tur - ny skal vælges for et år)
9) Valg af suppleanter.
På valg for 1 år er:
Lise Kjergaard - ønsker ikke genvalg
Leni Kümmel Christensen - ønsker ikke genvalg
10) Valg af revisor.
Nete Jørgensen
(Bente Nordbjerg blev valgt for 2 år i 2021)
11)Valg af revisorsuppleant.
12) Valg af websideredaktør
13)Valg af underudvalg, som eksempelvis stævneudvalg, aktivitetsudvalg,
hal/baneudvalg.
14) Eventuelt.
Vi håber, at mange af medlemmerne har lyst til at deltage.

Alt er dog under forbehold for ændrede restriktioner vedrørende Covid 19.
Hvis det sker, vil der omgående blive udsendt mail.
PBV
Inger Frederiksen

 

Skrevet d. 11. januar 2022