UDSAT - UDSAT....Møde vedr. hegning i Bidstrupskovene

Kære alle der meldes ud vedr. ny dato, så snart vi ved noget.

Mange hilsner Bestyrelsen 

 

Kære aktive Heste-Bruger af Bidstrupskovene! 

Vi inviterer til møde vedrørende den planlagte hegning af skoven - når heste og kvæg skal pleje naturen i fremtiden

Vi er oprigtigt bekymrede for konsekvenserne af den planlagte 350 Ha hegning i Bidstrup. Vi er i tæt dialog med skovfoged, Hans Jessen, som har vist os kort og fortalt om planerne. Vi er meget glade for den altid gode dialog med Hans. Vi er dog uenige i løftet om, at der vil være uhindret adgang for brugerne, og især os til med heste.

 Vi mener, at hegningerne vil afholde mange mennesker fra at gå i naturen, ganske enkelt fordi de er bange for at møde løse kvæg og heste. Derudover vil mange aktive sportsudøvere få kompromitteret/begrænset vores aktiviteter i skovene. I andre af landets skove er der sat skilte op ved lågerne, hvor der står at færdsel sker på eget ansvar. Du må ikke lave hurtige bevægelser eller være højrøstet i nærheden af dyrene, og du må ikke komme mellem moderdyr og unger. 

I næsten alle andre offentlige hegninger med heste i Danmark og Europa er færdsel med heste forbudt

Hvis dette er fremtiden i Bidstrup, så vil det ændre friluftslivet for mange af os.

Mandag d 23. marts holder vi et informationsmøde i Lejreområdet, hvor vi samler hestetrafikanter.
Vi vil fortælle om
- den information vi har samlet fra andre områder med hegninger med heste og køer i DK.
- Vi vil fortælle hvad vi hestebrugere kan gå efter, i håbet om at ændre Naturstyrelsens hegningsplaner.
- I kan høre om det arbejde vi gør for at forhindre begrænsninger for hestetrafikanter i Bidstrup.

På forhånd tak for din deltagelse - Vel mødt på mandag den 23. marts kl 19.30 i Sognegården i Ny Tolstrup, Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø

MELD DIG TIL senest 19. marts!

Af hensyn til planlægning SKAL vi have en tilbagemelding på hvem og hvor mange deltagere vi bliver.
Der er en risiko for vi bliver for mange til lokalets størrelse - så meld til, og få en update, hvis mødet må flyttes til en større lokalitet. 

Tilmelding på denne mail (majbritt@mannerup.dk)

Mange hilsner

Majbrit Westh - 29387790. -  majbritt@mannerup.dk

Mette Aarup - 30134040 - mette@aarup.net

 

Yderligere information findes  under menupunktet INTRANET:
Dokumentarkiv ->> i mappen "Hegning i Bidstrupskovene"

Skrevet d. 8. marts 2020